برچسب شده با

برچسب شده با سركوب

احزاب اسلامی و سیاسی و روشنفکران جمهوری آذربایجان سركوب عزاداران و دینداران توسط پلیس باکو را محك...

مطالب/ احزاب اسلامی و سیاسی و روشنفکران جمهوری آذربایجان سركوب عزاداران و دینداران توسط پلیس باکو را محك...

                           
      احزاب اسلامی و سیاسی و روشنفکران جمهوری آذربایجان سركوب عزاداران و دینداران توسط پلیس باکو را محك... در این نشست که دیروز برگزار شد، روسای احزاب اسلام ، فضیلت ، وحدت ، جبهه آزادی قره باغ ، جمعیت روشنفکران و برخی از دست اندرکاران مطبوعات جمهوری آذربایجان حضور داشتند
پنجشنبه 6 اسفند 1388
عبدالله گل : هدف عملیات ارتش تركیه فقط سركوب پ ك ك است

مطالب/ عبدالله گل : هدف عملیات ارتش تركیه فقط سركوب پ ك ك است

                           
      عبدالله گل : هدف عملیات ارتش تركیه فقط سركوب پ ك ك است رییس جمهور تركیه بار دیگر تاكید كرد ، هدف عملیات ارتش تركیه در شمال عراق فقط سركوب پ ك ك است.
شنبه 11 اسفند 1386