برچسب شده با تجهیزات نظامی ترکیه

ترکیه تجهیزات نظامی بیشتری به مرزهای سوریه ارسال کرد

مطالب/ ترکیه تجهیزات نظامی بیشتری به مرزهای سوریه ارسال کرد

                           
      ترکیه تجهیزات نظامی بیشتری به مرزهای سوریه ارسال کرد منابع ترکیه ای از ارسال تجهیزات نظامی بیشتر از سوی این کشور به مرزهای سوریه خبر دادند.

پنجشنبه 23 شهريور 1396
استقرار تجهیزات نظامی ترکیه در مناطق مرزی با سوریه

مطالب/ استقرار تجهیزات نظامی ترکیه در مناطق مرزی با سوریه

                           
      استقرار تجهیزات نظامی ترکیه در مناطق مرزی با سوریه گزارش های رسانه ای حاکی است ارتش ترکیه تجهیزات نظامی جدیدی در مرز مشترک این کشور با سوریه مستقر کرده است.

شنبه 24 تير 1396