برچسب شده با خشن تر

ظهور داعشی خطرناک تر و خشن تر در میانمار

مطالب/ ظهور داعشی خطرناک تر و خشن تر در میانمار

                           
      ظهور داعشی خطرناک تر و خشن تر در میانمار برای ما بچه ها قصه هایی از نسل کشی بوسنی و هرزگوبین می گفتند؛ کلکسیونی از قصه های خونی، که بچه ها در مدرسه می خواندند که بدانند دنیا چقدر جای بدی بوده است و قرار است ما درستش کنیم و از آن چیزی بهتری بسازیم.

پنجشنبه 16 شهريور 1396