برچسب شده با نگران نفوذ امارات

عمان نگران نفوذ امارات در منطقه

مطالب/ عمان نگران نفوذ امارات در منطقه

                           
      عمان نگران نفوذ امارات در منطقه میانجیگری، همبستگی یا نگرانی کدام یک سبب شده عمان در محاصره قطر شرکت نکند و بی‌طرفی خود را حفظ کند؟ آیا عمان از بحران کنونی قطر با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بهره می‌برد؟

شنبه 25 شهريور 1396