برچسب شده با حسین نبی زاده

آزادی چهار تن دیگر از اهالي نارداران از زندان

مطالب/ آزادی چهار تن دیگر از اهالي نارداران از زندان

                           
      آزادی چهار تن دیگر از اهالي نارداران از زندان چهار تن از ساکنان شهرک مذهبي نارداران جمهوري آذربايجان که در حمله نيروي پليس و «قشون داخلي»وزارت کشور جمهوري آرذبايجان به اين شهرک در اواخر نوامبر و اوايل دسامبر 2015 ، دستگير شده بودند، آزاد شدند.


شنبه 25 شهريور 1396