برچسب شده با امور داخلی لبنان

میشل عون: ایران در امور داخلی لبنان دخالت نکرده

مطالب/ میشل عون: ایران در امور داخلی لبنان دخالت نکرده

                           
      میشل عون: ایران در امور داخلی لبنان دخالت نکرده «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان تاکید کرد که ایران هیچ دخالتی در امور داخلی لبنان نکرده است. وی همچنین گفت که جنگ در سوریه به زودی تمام خواهد شد و «بشار اسد» رئیس جمهوری این کشور در قدرت باقی خواهد ماند.

دوشنبه 3 مهر 1396