برچسب شده با

برچسب شده با ترین

لاوروف: تصمیم گیری در ناتو به جای سازمان ملل خطرناک ترین بازی است

مطالب/ لاوروف: تصمیم گیری در ناتو به جای سازمان ملل خطرناک ترین بازی است

                           
      لاوروف: تصمیم گیری در ناتو به جای سازمان ملل خطرناک ترین بازی است "سرگی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه تلاش برای انتقال تصمیم گیری ها از سازمان ملل متحد به ناتو را بسیار خطرناک نامید.
چهارشنبه 8 اسفند 1386
مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در 7 اسفند 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در 7 اسفند 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در 7 اسفند 86
سه شنبه 7 اسفند 1386
مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 7 اسفند 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 7 اسفند 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 7 اسفند 86
سه شنبه 7 اسفند 1386
مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 7 اسفند 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 7 اسفند 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 7 اسفند 86
سه شنبه 7 اسفند 1386
مهم ترین عناوین روزنامه های ارمنستان در 7 اسفند 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های ارمنستان در 7 اسفند 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های ارمنستان در 7 اسفند 86
سه شنبه 7 اسفند 1386
مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 6 اسفند 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 6 اسفند 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 6 اسفند 86
دوشنبه 6 اسفند 1386
مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 6 اسفند 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 6 اسفند 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 6 اسفند 86
دوشنبه 6 اسفند 1386
مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در 6 اسفند 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در 6 اسفند 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در 6 اسفند 86
دوشنبه 6 اسفند 1386
مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 4 اسفند 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 4 اسفند 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 4 اسفند 86
يکشنبه 5 اسفند 1386
مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 5 اسفند 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 5 اسفند 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 5 اسفند 86
يکشنبه 5 اسفند 1386