برچسب شده با همکاری بنگلادش

همکاری بنگلادش با میانمار در زمینه آوارگان روهینگیا

مطالب/ همکاری بنگلادش با میانمار در زمینه آوارگان روهینگیا

                           
      همکاری بنگلادش با میانمار در زمینه آوارگان روهینگیا وزرای کشور میانمار و بنگلادش در زمینه آوارگان روهینگیا و بازگشت افرادی که شرایط سکونت در میانمار را دارند ۲ یادداشت تفاهم امضا کردند.

چهارشنبه 3 آبان 1396