برچسب شده با وآذربایجان

امضاء پروتكل همكاریهای دو جانبه ایران وآذربایجان در حوزه كشتیرانی و حمل و نقل دریایی

مطالب/ امضاء پروتكل همكاریهای دو جانبه ایران وآذربایجان در حوزه كشتیرانی و حمل و نقل دریایی

                           
      امضاء پروتكل همكاریهای دو جانبه ایران وآذربایجان در حوزه كشتیرانی و حمل و نقل دریایی در این اجلاس مشترك، یادداشت تفاهم‌های منعقده برای كنترل و بازرسی كشتی‌ها و تجسس و نجات دریایی و جلوگیری از آلودگی دریای خزر مورد تایید طرفین قرار گرفت
سه شنبه 24 ارديبهشت 1387