برچسب شده با روابط نظامی ایران

مروری بر روابط نظامی ایران و جمهوری آذربایجان

مطالب/ مروری بر روابط نظامی ایران و جمهوری آذربایجان

                           
      مروری بر روابط نظامی ایران و جمهوری آذربایجان سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در ادامه سفرهای منطقه ای دو سال اخیر خود، فردا چهارشنبه برای دیدار دو روزه وارد باکو پایتخت جمهوری آذربایجان می شود.
چهارشنبه 26 دي 1397