برچسب شده با اتباع آذربایجانی

 افزایش چشم گیر مسافران از جمهوری آذربایجان به ایران

مطالب/ افزایش چشم گیر مسافران از جمهوری آذربایجان به ایران

                           
       افزایش چشم گیر مسافران از جمهوری آذربایجان به ایران آمار ورود گردشگران خارجی از جمهوری آذربایجان به کشورمان ایران در سال 2018 افزایشی چشم گیر ( حدود 70 درصد) داشته و در این میان سفر های تجاری ، درمانی و زیارتی بیشترین سهم را داشته اند.
شنبه 13 بهمن 1397