برچسب شده با

برچسب شده با علامتگذاری مرزها

پاشینیان: آماده گفت‌وگوی مستقیم با جمهوری آذربایجان هستیم

مطالب/ پاشینیان: آماده گفت‌وگوی مستقیم با جمهوری آذربایجان هستیم

                           
      پاشینیان: آماده گفت‌وگوی مستقیم با جمهوری آذربایجان هستیم نخست وزیر ارمنستان پیشنهاد کرد به منظور علامت گذاری مرزهای جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان بدون هیچ درگیری ای بین دو کشور، نیرو‌های روسیه در امتداد مرز کشورش با جمهوری آذربایجان، مستقر شوند.
شنبه 9 مرداد 1400
نشست علامتگذاری مرزها میان روسیه و جمهوری آذربایجان در بهار سال آینده برگزار خواهد شد.

مطالب/ نشست علامتگذاری مرزها میان روسیه و جمهوری آذربایجان در بهار سال آینده برگزار خواهد شد.

                           
      نشست علامتگذاری مرزها میان روسیه و جمهوری آذربایجان در بهار سال آینده برگزار خواهد شد. نشست تعریف و تقسیم مرزهای کشور روسیه با کشورهای همسایه خود و عضو CIS، بهار در باکو برگزار خواهد شد.

شنبه 4 اسفند 1397