برچسب شده با اقتصاد جمهوری آذربایجان

تصویب بسته جدید اقتصادی در جمهوری آذربایجان

مطالب/ تصویب بسته جدید اقتصادی در جمهوری آذربایجان

                           
      تصویب بسته جدید اقتصادی در جمهوری آذربایجان رئیس جمهور آذربایجان برای بار دوم از ابتدای سال جاری میلادی ، بسته اجتماعی جدیدی را برای رفاه مردم این کشور تصویب و به منظور تقویت عدالت اجتماعی، حداقل دستمزد را افزایش داده است .
پنجشنبه 30 خرداد 1398
وضعیت اقتصادی جمهوری آذربایجان چگونه است ؟

مطالب/ وضعیت اقتصادی جمهوری آذربایجان چگونه است ؟

                           
      وضعیت اقتصادی جمهوری آذربایجان چگونه است ؟ وابستگی اقتصاد جمهوری آذربایجان طی 2 سال و 4 ماه گذشته به درآمدهای حاصله از منابع طبیعی و نفت و گاز افزایش یافته وامسال در مقایسه با سال قبل از 60 درصد نیز تجاوز خواهد نمود. میزان پرداختهای اجتماعی و دستمزدها نیز در جمهوری آذربایجان نسبت به سایر کشورهای استقلال یافته شوروی سابق کم تراست.
دوشنبه 20 خرداد 1398
چینی ها بیش از ۸۰۰ میلیون دلار در اقتصاد جمهوری آذربایجان سرمایه گذاری کردند

مطالب/ چینی ها بیش از ۸۰۰ میلیون دلار در اقتصاد جمهوری آذربایجان سرمایه گذاری کردند

                           
      چینی ها بیش از ۸۰۰ میلیون دلار در اقتصاد جمهوری آذربایجان سرمایه گذاری کردند شرکت های چینی تا به حال بیش از ۸۰۰ میلیون دلار در اقتصاد جمهوری آذربایجان سرمایه گذاری کردند. این مطلب در هفتمین اجلاس کمیسیون بین دولتی همکاری های اقتصادی و تجاری جمهوری آذربایجان و چین اعلام شد.

يکشنبه 12 اسفند 1397