برچسب شده با توفیق ممدوف

دستگیری یکی از اعضا فعال حزب خلق آذربایجان

مطالب/ دستگیری یکی از اعضا فعال حزب خلق آذربایجان

                           
      دستگیری یکی از اعضا فعال حزب خلق آذربایجان توفیق ممدوف عضو فعال حزب خلق آذربایجان، ، در روز 12 آوریل توسط پلیس باکو دستگیر شد.
شنبه 24 فروردين 1398