برچسب شده با حزب سعادت ترکیه

اعلام همبستگی حزب سعادت ترکیه با ایران در مقابل آمریکا

مطالب/ اعلام همبستگی حزب سعادت ترکیه با ایران در مقابل آمریکا

                           
      اعلام همبستگی حزب سعادت ترکیه با ایران در مقابل آمریکا حزب سعادت ترکیه در واکنش به اقدامات خصمانه واشنگتن علیه تهران، همبستگی خود را با ایران در مقابل آمریکا اعلام کرد.


يکشنبه 25 فروردين 1398