برچسب شده با توافق آذربایجان

توافق آذربایجان و ارمنستان برای برقراری ارتباط مردمی دو کشور

مطالب/ توافق آذربایجان و ارمنستان برای برقراری ارتباط مردمی دو کشور

                           
      توافق آذربایجان و ارمنستان برای برقراری ارتباط مردمی دو کشور در دیدار روز دوشنبه 'المار محمدیاراف' و 'زهراب مناتساکانیان' وزیران خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان در مسکو درباره برداشتن گام های عملی برای برقراری ارتباط مردمی میان دو کشور توافق شد.
سه شنبه 27 فروردين 1398