برچسب شده با مرز ارمنستان

شهادت یک سرباز جمهوری‌ آذربایجان در مرز ارمنستان

مطالب/ شهادت یک سرباز جمهوری‌ آذربایجان در مرز ارمنستان

                           
      شهادت یک سرباز جمهوری‌ آذربایجان در مرز ارمنستان یک سرباز ارتش جمهوری آذربایجان بر اثر تیراندازی نیروهای ارتش ارمنستان در خط مقدم جبهه بین دو کشور کشته شد.


دوشنبه 20 خرداد 1398