برچسب شده با جمهوری‌ آذربایجان

وخامتِ حال یک زندانی سیاسی در جمهوری‌ آذربایجان

مطالب/ وخامتِ حال یک زندانی سیاسی در جمهوری‌ آذربایجان

                           
      وخامتِ حال یک زندانی سیاسی در جمهوری‌ آذربایجان برادر جهاد باباکیشیزاده از زندانیان سیاسی آذربایجانی اعلام کرد که کبد برادرش آسیب دیده و نیازمند درمان است.
دوشنبه 17 تير 1398
شهادت یک سرباز جمهوری‌ آذربایجان در مرز ارمنستان

مطالب/ شهادت یک سرباز جمهوری‌ آذربایجان در مرز ارمنستان

                           
      شهادت یک سرباز جمهوری‌ آذربایجان در مرز ارمنستان یک سرباز ارتش جمهوری آذربایجان بر اثر تیراندازی نیروهای ارتش ارمنستان در خط مقدم جبهه بین دو کشور کشته شد.


دوشنبه 20 خرداد 1398