برچسب شده با گالوش پیری

" گالوش پیری"  وسیله ای در خدمت سیاه نمایی بر علیه اسلام ناب در جمهوری آذربایجان !- یادداشت

مطالب/ " گالوش پیری" وسیله ای در خدمت سیاه نمایی بر علیه اسلام ناب در جمهوری آذربایجان !- یادداشت

                           
      " گالوش پیری"  وسیله ای در خدمت سیاه نمایی بر علیه اسلام ناب در جمهوری آذربایجان !- یادداشت اخیرا" موضوع " گالوش پیری " در جمهوری آذربایجان بروز و ظهور بسیار زیادی داشته وباعث شده که بسیاری از مردم کشور آذربایجان به جهت شفا یافتن و تبرک جستن ، وسایل و اشیایی را که منتسب به شخصی بنام " سید میر ایبیش " از مردان مومن و نیک روستایی در این کشور بوده را به سر و صورت خود بکشند .از آنجایی که نوع و شکل ظاهری مراسم یاد شده ، پتانسیل آنرا دارد که دست مایه مضحکه ی اسلام گرایان راستین و اسلام ناب در این خطه گردد، مردم مومن ، با بصیرت و ذی شعور جمهوری آذربایجان بایستی بیش از پیش دقت و حمیت به خرج دهند تا وقایع فوق موجبات وهن تشیع نشده و آب در آسیاب بدخواهان توزان تشیع ریخته نشود.
پنجشنبه 23 خرداد 1398