برچسب شده با اکرم امام اوغلو

اکرم امام اوغلو رهبری جدید در صحنه سیاسی ترکیه

مطالب/ اکرم امام اوغلو رهبری جدید در صحنه سیاسی ترکیه

                           
      اکرم امام اوغلو رهبری جدید در صحنه سیاسی ترکیه برگزاری مجدد انتخاب شهرداری کلان شهر استانبول که بزرگترین و مهمترین شهر ترکیه می باشد، نام اکرم امام اوغلو رییس جدید شهرداری استانبول را به عنوان یک رهبر جدید در صحنه سیاسی ترکیه طرح کرد.
سه شنبه 4 تير 1398