برچسب شده با ایالات متحده،

ایالات متحده، جمهوری آذربایجان و ارمنستان: از مناقشه قره باغ تا تحریم های ایران

مطالب/ ایالات متحده، جمهوری آذربایجان و ارمنستان: از مناقشه قره باغ تا تحریم های ایران

                           
      ایالات متحده، جمهوری آذربایجان و ارمنستان: از مناقشه قره باغ تا تحریم های ایران توجه بیش تر ایالات متحده به قفقاز جنوبی و مسائل آن سیاستی است که از سوی دولت دونالد ترامپ دنبال می شود. مناقشه قره باغ و تحریم های اعمالی امریکا علیه ایران دلایل اصلی اتخاذ این رویکرد است.

يکشنبه 9 تير 1398