برچسب شده با توسعه نظامهای پارلمانی

سخنرانی نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی در همایش بین المللی توسعه نظام های پارلمانی در مسکو

مطالب/ سخنرانی نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی در همایش بین المللی توسعه نظام های پارلمانی در مسکو

                           
      سخنرانی نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی در همایش بین المللی توسعه نظام های پارلمانی در مسکو مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در دومین همایش بین المللی توسعه نظام پارلمانی که در کشور روسیه برگزار می شود در مجمع عمومی این همایش بین المللی، سخنرانی کرد.
چهارشنبه 12 تير 1398