برچسب شده با پهپاد اسرائیلی

العقابی: پهپادهای اسرائیلی از طریق جمهوری آذربایجان وارد عراق شده است

مطالب/ العقابی: پهپادهای اسرائیلی از طریق جمهوری آذربایجان وارد عراق شده است

                           
      العقابی: پهپادهای اسرائیلی از طریق جمهوری آذربایجان وارد عراق شده است مهند العقابی مدیر اطلاع رسانی سازمان بسیج مردمی عراق : از طریق جمهوری آذربایجان با پهباد های اسرائیلی و با طراحی آمریکا به عراق حمله شده است
پنجشنبه 31 مرداد 1398