برچسب شده با قبادلی

26سال پیش در چنین روزی رایون قبادلی جمهوری آذربایجان اشغال شد

مطالب/ 26سال پیش در چنین روزی رایون قبادلی جمهوری آذربایجان اشغال شد

                           
      26سال پیش در چنین روزی رایون قبادلی جمهوری آذربایجان اشغال شد رایون قبادلی در تاریخ 31 اگوست 1993 توسط غاصبان ارمنی اشغال شد. بیست و شش سال از اشغال این رایون توسط متجاوزین ارامنه می گذرد و هنوز جهان اسلام در انتظار بازگشت این تکه از خاک اسلام به آغوش مادر است .
شنبه 9 شهريور 1398