برچسب شده با حسین رضازاده

تالاخادزه گرجی رکورد حسین رضازاده را شکست

مطالب/ تالاخادزه گرجی رکورد حسین رضازاده را شکست

                           
      تالاخادزه گرجی رکورد حسین رضازاده را شکست وزنه‌بردار مطرح گرجستان توانست بیشتر از حسین رضازاده وزنه بزند و بالاتر از او قرار بگیرد.
شنبه 6 مهر 1398