برچسب شده با

برچسب شده با بر کناری

 معاون سیاسی - اجتماعی رئیس جمهور آذربایجان  برکنار شد

مطالب/ معاون سیاسی - اجتماعی رئیس جمهور آذربایجان برکنار شد

                           
       معاون سیاسی - اجتماعی رئیس جمهور آذربایجان  برکنار شد علی حسن اف، معاون بخش سیاسی، اجتماعی رئیس جمهور آذربایجان از مقام خود کنار گذاشته شد.
دوشنبه 11 آذر 1398