برچسب شده با ثقه الاسلام تبریزی

در چنین روزی میرزا علی ثقه الاسلام تبریزی بردار شد

مطالب/ در چنین روزی میرزا علی ثقه الاسلام تبریزی بردار شد

                           
      در چنین روزی میرزا علی ثقه الاسلام تبریزی بردار شد در دهم دی ماه ۱۲۹۰ شمسی برابر با عاشورای ۱۳۳۰ هجری قمری ، میرزا علی ثقه الاسلام تبریزی به دست قشون روس در میدان دانشسرای تبریز به دار ستم آویخته شد. مردی که قشون اشغالگر روس در دفاع از ایران بر دار شهادتش زدند و او چون پیشه وری نبود که ارتش اشغالگر او را بر سر کار آورده باشند . میرزا مدفون وطن شد و پیشه وری را همانها که آورده بودند، در غربت کشتند و برایش قبر یاد بود ساختند.
سه شنبه 10 دي 1398