برچسب شده با

برچسب شده با عالم ییلدیز

بررسی گسترش ارتباطات دانشگاهی بین ایران و ترکیه

مطالب/ بررسی گسترش ارتباطات دانشگاهی بین ایران و ترکیه

                           
      بررسی گسترش ارتباطات دانشگاهی بین ایران و ترکیه رئیس دانشگاه جمهوریت سیواس ترکیه گفت: هیچ محدودیتی برای گسترش ارتباطات خود با جمهوری اسلامی ایران و بخصوص آذربایجان شرقی نداریم.
يکشنبه 6 بهمن 1398