برچسب شده با پل های ارس

شکست پروژه رسانه ای ضد ایرانی در جمهوری آذربایجان

مطالب/ شکست پروژه رسانه ای ضد ایرانی در جمهوری آذربایجان

                           
      شکست پروژه رسانه ای ضد ایرانی در جمهوری آذربایجان همزمانی اظهار نظر اخیر معاون وزیر خارجه آذربایجان و معاون اول مجلس ملی آذربایجان با حملات رسانه ای برخی رسانه ها و حتی نمایندگان پارلمان و فعالان سیاسی – اجتماعی آذربایجان در حقیقت تکذیب ادعاهای غیر واقع آنها بود و اگر این طیف از افراد و رسانه ها از اندک شعور سیاسی و سواد رسانه ای برخوردار باشند ؛ حداقل برای مدتها نباید در خصوص مناقشه قره باغ و نقش ایران در آن و موارد مشابه اظهار نظری داشته باشند تا شاید مرور زمان؛ افتضاح رسانه ای و شکست سیاسی آنان را به فراموشی بسپارد.
شنبه 20 ارديبهشت 1399
نگاهی بر آخرین وضعیت پل های تاریخی و مرزی رود ارس - یادداشت

مطالب/ نگاهی بر آخرین وضعیت پل های تاریخی و مرزی رود ارس - یادداشت

                           
      نگاهی بر آخرین وضعیت پل های تاریخی و مرزی رود ارس - یادداشت با آغاز مناقشه قره باغ و اشغال تاسف بار بخش مهمی از خاک جمهوری آذربایجان توسط ارمنستان و به علت وضعیت خاص و خالی از سکنه کرانه شمالی رود ارس و حساسیت های نظامی همسایگان شمالی ایران، سال های سال است که هیچ گونه ترددی از پل های تاریخی و همچنین مرزی بنا شده بر رود ارس صورت نگرفته و اکثر این پل ها در اثر بی توجهی دچار تخریب شده و نیاز به مرمت اساسی دارند.
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399