برچسب شده با کرونا و صهیونیسم

غزه در محاصره ی همزمان صهیونیست ها و کرونا

مطالب/ غزه در محاصره ی همزمان صهیونیست ها و کرونا

                           
      غزه در محاصره ی همزمان صهیونیست ها و کرونا سایت Chang.org با تدوین دادخواستی انسان دوستانه در فضای مجازی، سعی در تمرکز توجهات بین المللی من جمله سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملل متحد به عدم بهره مندی غیر نظامیان نوار غزه از امکانات بهداشتی ودرمانی در بحبوحه ی شیوع ویروس کرونا نموده است.
جمعه 26 ارديبهشت 1399