برچسب شده با

برچسب شده با حفظ تمامیت

 تاکید واعظی بر حفظ تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان

مطالب/ تاکید واعظی بر حفظ تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان

                           
       تاکید واعظی بر حفظ تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان رئیس دفتر رئیس جمهور روابط و همکاری‌های ایران و جمهوری آذربایجان در زمینه‌های گوناگون را مثبت و روبه توسعه ارزیابی کرد و بر ضرورت تلاش در راستای توسعه و تحکیم بیش از پیش مناسبات دو کشور تاکید کرد.
دوشنبه 6 مرداد 1399