برچسب شده با معاون ریاست جمهوری

معاون ریاست جمهوری آذربایجان: ارمنستان عامل جنگ طلبی در منطقه است

مطالب/ معاون ریاست جمهوری آذربایجان: ارمنستان عامل جنگ طلبی در منطقه است

                           
      معاون ریاست جمهوری آذربایجان: ارمنستان عامل جنگ طلبی در منطقه است حکمت حاجی‌اف معاون ریاست جمهوری آذربایجان دولت ارمنستان را به اتخاذ سیاست‌های مخرب و جنگ طلبی در منطقه متهم کرد.
دوشنبه 3 شهريور 1399