برچسب شده با

برچسب شده با سامره آقایئوا

ادامه سرکوب و بازداشت عزاداران حسینی در جمهوری آذربایجان

مطالب/ ادامه سرکوب و بازداشت عزاداران حسینی در جمهوری آذربایجان

                           
      ادامه سرکوب و بازداشت عزاداران حسینی در جمهوری آذربایجان شمار زیادی از دینداران معترض به بسته ماندن مساجد و ممنوعیت برگزاری مجالس عزاداری در جمهوری آذربایجان با رعایت اصول بهداشتی دستگیر و مجازات شدند.
دوشنبه 3 شهريور 1399