برچسب شده با

برچسب شده با توفیق یعقوبلو

صدور رای برای توفیق یعقوبلو

مطالب/ صدور رای برای توفیق یعقوبلو

                           
      صدور رای برای توفیق یعقوبلو جلسه به ریاست قاضی المار رحیم اف، حکم حبس توفیق یعقوبلو با حبس خانگی جایگزین شد.
شنبه 29 شهريور 1399