برچسب شده با

برچسب شده با فروشگاه زنجیره ای

راه اندازی فروشگاه رنجیره ای ترکیه در ارمنستان

مطالب/ راه اندازی فروشگاه رنجیره ای ترکیه در ارمنستان

                           
      راه اندازی فروشگاه رنجیره ای ترکیه در ارمنستان شرکت ترکی «ال سی وای کی کی» اقدام به بازگشایی شعبه ای از فروشگاه های خود در ارمنستان کرد.
دوشنبه 31 شهريور 1399