برچسب شده با

برچسب شده با الله وردی دهقانی

دستگاه دیپلماسی برای مشارکت در بازسازی مناطق آزاد شده قره باغ فعال گردد

مطالب/ دستگاه دیپلماسی برای مشارکت در بازسازی مناطق آزاد شده قره باغ فعال گردد

                           
      دستگاه دیپلماسی برای مشارکت در بازسازی مناطق آزاد شده قره باغ فعال گردد دکتر الله وردی دهقانی نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی؛ طی مصاحبه ای با خبرگزاری آران نیوز، آزادی بخش عمده ای از سرزمین های آذربایجان را به مردم جمهوری آذربایجان تبریک گفت و خواهان فعال شدن دستگاه دیپلماسی برای مشارکت در بازسازی مناطق آزاد شده قره باغ شد.
يکشنبه 25 آبان 1399