برچسب شده با

برچسب شده با ترک گرایی

 حذف مطالب ضدایرانی در سایت آخار جمهوری آذربایجان

مطالب/ حذف مطالب ضدایرانی در سایت آخار جمهوری آذربایجان

                           
       حذف مطالب ضدایرانی در سایت آخار جمهوری آذربایجان نسخه به اصطلاح “آذربایجان جنوبی” سایت آخار که در سال های اخیر برای تحریکات قومیت گرایانه و ترک‌گرایی ضدایرانی فعالیت می‌کرد، از دسترس خارج شده است. در نسخه “آذ” سایت آخر که در نشانی سایت نیز با حروف “ca” (اختصار به اصطلاح آذربایجان جنوبی) مشخص شده بود، صفحات مربوط به سایت اصلی ویژه جمهوری آذربایجان ظاهر می شود.
يکشنبه 2 آذر 1399