برچسب شده با

برچسب شده با 90 - شماره 4

مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 3 اردیبهشت 90

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 3 اردیبهشت 90

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 3 اردیبهشت 90
شنبه 3 ارديبهشت 1390
مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 3 اردیبهشت 90

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 3 اردیبهشت 90

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 3 اردیبهشت 90
شنبه 3 ارديبهشت 1390
مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 29 فروردین 90

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 29 فروردین 90

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 29 فروردین 90
سه شنبه 30 فروردين 1390
مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 29 فروردین 90

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 29 فروردین 90

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 29 فروردین 90
سه شنبه 30 فروردين 1390
مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 29 فروردین 90

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 29 فروردین 90

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 29 فروردین 90
سه شنبه 30 فروردين 1390
مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 29 فروردین 90

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 29 فروردین 90

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 29 فروردین 90
سه شنبه 30 فروردين 1390
مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در 29 فروردین 90

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در 29 فروردین 90

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در 29 فروردین 90
سه شنبه 30 فروردين 1390
برنامه های موسسه فرهنگی آران در سال 90 تشریح شد

مطالب/ برنامه های موسسه فرهنگی آران در سال 90 تشریح شد

                           
      برنامه های موسسه فرهنگی آران در سال 90 تشریح شد تجهیز کتابخانه تخصصی آران، راه اندازی اتاق اصحاب رسانه و اتاق دانشگاهیان و پژوهشگران در موسسه و برگزاری سفرهای علمی و رسانه ای به کشورهای منطقه قفقاز از جمله برنامه های موسسه فرهنگی آران خواهد بود
چهارشنبه 24 فروردين 1390
مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 24 فروردین 90

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 24 فروردین 90

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 24 فروردین 90
چهارشنبه 24 فروردين 1390
مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 24 فروردین 90

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 24 فروردین 90

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 24 فروردین 90
چهارشنبه 24 فروردين 1390