برچسب شده با

برچسب شده با تشیع در آذربایجان

جنگ قره باغ فرصتی برای تجلّی هویت شیعی درجمهوری آذربایجان / تحلیل

مطالب/ جنگ قره باغ فرصتی برای تجلّی هویت شیعی درجمهوری آذربایجان / تحلیل

                           
      جنگ قره باغ فرصتی برای تجلّی هویت شیعی درجمهوری آذربایجان / تحلیل  در جریان جنگ اخیر قراباغ، شیعیان جمهوری آذربایجان فرصتی مغتنم و دست نیافتنی به دست آوردند تا جبران مافات کنند و قضای عزاداری های ممنوع شده در ماه محرم را که در سال جاری به بهانه مقابله با کرونا ممنوعیتش شدیدتر هم شده بود، به جای آورند و درستی توصیه های رهبر معظم انقلاب اسلامی به رییس جمهوری آذربایجان به عیان اثبات شد و قطعا توجه به راهنمایی های ایشان خواهد توانست این جمهوری و مردمش را از دسیسه های دشمنان آشکار و پنهان نجات بخشد.
سه شنبه 11 آذر 1399