برچسب شده با

برچسب شده با ساختمان پارلمان ایروان

مخالفان پاشینیان شب دوم را در اطراف پارلمان ارمنستان گذراندند

مطالب/ مخالفان پاشینیان شب دوم را در اطراف پارلمان ارمنستان گذراندند

                           
      مخالفان پاشینیان شب دوم را در اطراف پارلمان ارمنستان گذراندند مخالفان نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان شب دوم خود را در اردوگاه چادری برپا شده در اطراف ساختمان پارلمان در ایروان گذراندند.
يکشنبه 10 اسفند 1399