برچسب شده با

برچسب شده با اعتراض جمهوری آذربایجان

اعتراض آذربایجان به اقدامات نفرت‌پراکنانه ارمنستان

مطالب/ اعتراض آذربایجان به اقدامات نفرت‌پراکنانه ارمنستان

                           
      اعتراض آذربایجان به اقدامات نفرت‌پراکنانه ارمنستان امتناع ارمنستان از ارائه نقشه‌های میدان‌های مین و همچنین عدم تمایل ایروان به ارائه اطلاعات در مورد سرنوشت ۴ هزار آذربایجانی که در نتیجه تهاجم نظامی علیه آذربایجان در سال‌های ۱۹۹۱ الی ۱۹۹۴ ناپدید شده‌اند، باعث ایجاد نگرانی‌های جدی شده است.
يکشنبه 2 خرداد 1400