برچسب شده با

برچسب شده با ستاد کل ارتش

رؤسای ستادکل ارتش‌ ترکیه و جمهوری آذربایجان دیدار کردند

مطالب/ رؤسای ستادکل ارتش‌ ترکیه و جمهوری آذربایجان دیدار کردند

                           
      رؤسای ستادکل ارتش‌ ترکیه و جمهوری آذربایجان دیدار کردند رؤسای ستاد کل ارتش‌ ترکیه و جمهوری آذربایجان به منظور تقویت و توسعه همکاری های نظامی میان دو کشور امروز در آنکارا دیدار کردند.
سه شنبه 23 شهريور 1400
رییس جدید ستاد کل ارتش جمهوری آذربایجان منصوب شد

مطالب/ رییس جدید ستاد کل ارتش جمهوری آذربایجان منصوب شد

                           
      رییس جدید ستاد کل ارتش جمهوری آذربایجان منصوب شد " الهام علی اف" رییس جمهوری آذربایجان روز جمعه سپهبد " کریم ولی اف " را به سمت ریاست ستاد کل ارتش این کشور منصوب کرد.
شنبه 2 مرداد 1400