برچسب شده با

برچسب شده با تجاوز جنسی

هشدار در مورد شیوع موج جدید اسلام هراسی در جمهوری آذربایجان

مطالب/ هشدار در مورد شیوع موج جدید اسلام هراسی در جمهوری آذربایجان

                           
      هشدار در مورد شیوع موج جدید اسلام هراسی در جمهوری آذربایجان موج جدید اسلام هراسی که اخیرا در قالب خبر هایی بی اساس و دروغین، مانند شبهه افکنی در خصوص ساحت مقدس حضرت ولي عصر(عج) ، انتشار فیلمی غیر مربوط به ایران با عنوان هجوم مردم گرسنه و یا ادعای تجاوز جنسی به دختران طلبه آذربایجانی در شهر قم و افترا هایی از این قبیل در رسانه های جمهوری آذربایجان باید متوقف شوند.
يکشنبه 7 شهريور 1400