برچسب شده با

برچسب شده با خروج روسیه

 با اسکان آوارگان در اطراف قره باغ، زمینه برای خروج روسیه و ارامنه فراهم می شود

مطالب/ با اسکان آوارگان در اطراف قره باغ، زمینه برای خروج روسیه و ارامنه فراهم می شود

                           
       با اسکان آوارگان در اطراف قره باغ، زمینه برای خروج روسیه و ارامنه فراهم می شود مدیر "مرکز تحقیقاتی اطلس" پیشنهاد کرد جمهوری آذربایجان برای تحت فشار گذاشتن روسیه و ارامنه جدایی طلب در قره باغ، طی چهار سال آتی هشتصد هزار نفر از آوارگان جمهوری آذربایجان را در اراضی اطراف قره باغ اسکان دهد.
شنبه 13 شهريور 1400