برچسب شده با

برچسب شده با آرارات میرزویان

گوترش با وزرای خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان دیدار کرد

مطالب/ گوترش با وزرای خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان دیدار کرد

                           
      گوترش با وزرای خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان دیدار کرد دبیرکل سازمان ملل با تاکید بر نقش حمایتی این سازمان در حل مناقشات جمهوری آذربایجان و ارمنستان، دیدارهایی جداگانه با وزرای خارجه این کشورها داشت.
يکشنبه 4 مهر 1400