برچسب شده با

برچسب شده با وابسته فرهنگی

روایت هشت سال دفاع قهرمانانه از سرزمین ایران منتشر شد

مطالب/ روایت هشت سال دفاع قهرمانانه از سرزمین ایران منتشر شد

                           
      روایت هشت سال دفاع قهرمانانه از سرزمین ایران منتشر شد کتاب «روایت هشت سال دفاع قهرمانانه از سرزمین ایران» توسط رایزنی فرهنگی ایران در نخجوان به زبان آذری ترجمه و منتشر شد.
يکشنبه 4 مهر 1400