برچسب شده با

برچسب شده با کمک ایران

مستند 4 قسمتی مواضع ایران در جنگ 44 روزه قره باغ / فیلم

مطالب/ مستند 4 قسمتی مواضع ایران در جنگ 44 روزه قره باغ / فیلم

                           
      مستند 4 قسمتی مواضع ایران در جنگ 44 روزه قره باغ / فیلم فیلم مستند "دوست روزهای سخت" که بیانگر مواضع جمهوری اسلامی ایران در جنگ دوم قره باغ و اقدامات انجام شده در حمایت از جمهوری آذربایجان است از شبکه تلویزیونی سحرآذری پخش خواهد شد.

سه شنبه 18 آبان 1400
مستند سرحد – کمک های ایران به جمهوری آذربایجان در جنگ قره باغ / بخش اول

مطالب/ مستند سرحد – کمک های ایران به جمهوری آذربایجان در جنگ قره باغ / بخش اول

                           
      مستند سرحد – کمک های ایران به جمهوری آذربایجان در جنگ قره باغ / بخش اول مستند سرحد، واقعیت های جنگ قره باغ و حمایت ها و پشتیبانی های ایران از آغاز این جنگ، تاکنون از دولت و مردم جمهوری آذربایجان را نشان می دهد.
سه شنبه 18 آبان 1400
مدیر خبرگزاری توران: ایران باعث پیشروی نیروهای جمهوری آذربایجان در جنگ قره باغ شد

مطالب/ مدیر خبرگزاری توران: ایران باعث پیشروی نیروهای جمهوری آذربایجان در جنگ قره باغ شد

                           
      مدیر خبرگزاری توران: ایران باعث پیشروی نیروهای جمهوری آذربایجان در جنگ قره باغ شد مدیر خبرگزاری توران فاش کرد: ایران نیروهای ارمنی را از حدود 250 تا 300 کیلومتر مربع از اراضی اطراف سد خداآفرین دور کرده بود و این کار، پیشروی نیروهای جمهوری آذربایجان در این اراضی را خیلی تسریع کرد.
سه شنبه 20 مهر 1400