برچسب شده با

برچسب شده با دزدان دریایی آمریکا

اجتماع ضد امریکایی 13 آبان مردم انقلابی تبریز – تصاویر

مطالب/ اجتماع ضد امریکایی 13 آبان مردم انقلابی تبریز – تصاویر

                           
      اجتماع ضد امریکایی 13 آبان مردم انقلابی تبریز – تصاویر اجتماع بزرگ و پرشور یوم الله ۱۳ آبان مردم انقلابی تبریز در محوطه سنگ فرش مصلای اعظم امام خمینی در کنار ارک علیشاه این شهر برگزار شد و در این مراسم امام جمعه تبریز ضمن قدر دانی از نیروی دریایی سپاه پاسداران در مقابله با دزدان دریایی آمریکا گفت : جاسوسان دیروز آمریکایی  به دزدان دریایی امروز تبدیل شده اند .
پنجشنبه 13 آبان 1400