برچسب شده با

برچسب شده با تحویل اجساد

تحویل اجساد سربازان ارمنی از سوی باکو به ایروان

مطالب/ تحویل اجساد سربازان ارمنی از سوی باکو به ایروان

                           
      تحویل اجساد سربازان ارمنی از سوی باکو به ایروان وزارت کشور ارمنستان از تحویل ۳ جسد نیروی نظامی این کشور از سوی جمهوری آذربایجان خبر داد.
يکشنبه 30 آبان 1400