برچسب شده با

برچسب شده با نقشه اراضی

تبادل" اسیر با نقشه‌های مین " میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان

مطالب/ تبادل" اسیر با نقشه‌های مین " میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان

                           
      تبادل" اسیر با نقشه‌های مین " میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان جمهوری آذربایجان در قبال آزادی ۱۰ نظامی ارمنستان، نقشه اراضی مین گذاری شده را تحویل گرفت.
يکشنبه 14 آذر 1400